Merge branch 'master' of ssh://sigrok.org/data/git/sigrok-cli
authorBert Vermeulen <bert@biot.com>
Sun, 14 Oct 2012 12:59:11 +0000 (14:59 +0200)
committerBert Vermeulen <bert@biot.com>
Sun, 14 Oct 2012 12:59:11 +0000 (14:59 +0200)
parsers.c
sigrok-cli.c
sigrok-cli.h

index 794e4b56c3e73d36dbb0b8ed9fa342fa2f2df982..1dfc16cba283f039280b30761e04b07c9b757312 100644 (file)
--- a/parsers.c
+++ b/parsers.c
 #include <libsigrok/libsigrok.h>
 #include "sigrok-cli.h"
 
-char **parse_probestring(int max_probes, const char *probestring)
+struct sr_probe *find_probe(GSList *probelist, const char *probename)
 {
-       int tmp, b, e, i;
-       char **tokens, **range, **probelist, *name, str[8];
-       gboolean error;
-
-       error = FALSE;
-       range = NULL;
-       if (!(probelist = g_try_malloc0(max_probes * sizeof(char *)))) {
-               /* TODO: Handle errors. */
+       struct sr_probe *probe;
+       GSList *l;
+
+       probe = NULL;
+       for (l = probelist; l; l = l->next) {
+               probe = l->data;
+               if (!strcmp(probe->name, probename))
+                       break;
        }
-       tokens = g_strsplit(probestring, ",", max_probes);
+       probe = l ? l->data : NULL;
+
+       return probe;
+}
+
+GSList *parse_probestring(struct sr_dev_inst *sdi, const char *probestring)
+{
+       struct sr_probe *probe;
+       GSList *probelist;
+       int ret, n, b, e, i;
+       char **tokens, **range, **names, *eptr, str[8];
 
+       if (!probestring || !probestring[0])
+               /* All probes are enabled by default by the driver. */
+               return NULL;
+
+       ret = SR_OK;
+       range = NULL;
+       probelist = NULL;
+       tokens = g_strsplit(probestring, ",", 0);
        for (i = 0; tokens[i]; i++) {
+               if (tokens[i][0] == '\0') {
+                       g_critical("Invalid empty probe.");
+                       ret = SR_ERR;
+                       break;
+               }
                if (strchr(tokens[i], '-')) {
-                       /* A range of probes in the form 1-5. */
+                       /* A range of probes in the form a-b. This will only work
+                        * if the probes are named as numbers -- so every probe
+                        * in the range must exist as a probe name string in the
+                        * device. */
                        range = g_strsplit(tokens[i], "-", 2);
                        if (!range[0] || !range[1] || range[2]) {
                                /* Need exactly two arguments. */
                                g_critical("Invalid probe syntax '%s'.", tokens[i]);
-                               error = TRUE;
+                               ret = SR_ERR;
                                break;
                        }
 
-                       b = strtol(range[0], NULL, 10);
+                       b = strtol(range[0], &eptr, 10);
+                       if (eptr == range[0] || *eptr != '\0') {
+                               g_critical("Invalid probe '%s'.", range[0]);
+                               ret = SR_ERR;
+                               break;
+                       }
                        e = strtol(range[1], NULL, 10);
-                       if (b < 0 || e >= max_probes || b >= e) {
+                       if (eptr == range[1] || *eptr != '\0') {
+                               g_critical("Invalid probe '%s'.", range[1]);
+                               ret = SR_ERR;
+                               break;
+                       }
+                       if (b < 0 || b >= e) {
                                g_critical("Invalid probe range '%s'.", tokens[i]);
-                               error = TRUE;
+                               ret = SR_ERR;
                                break;
                        }
 
                        while (b <= e) {
-                               snprintf(str, 7, "%d", b);
-                               probelist[b] = g_strdup(str);
+                               n = snprintf(str, 8, "%d", b);
+                               if (n < 0 || n > 8) {
+                                       g_critical("Invalid probe '%d'.", b);
+                                       ret = SR_ERR;
+                                       break;
+                               }
+                               probe = find_probe(sdi->probes, str);
+                               if (!probe) {
+                                       g_critical("unknown probe '%d'.", b);
+                                       ret = SR_ERR;
+                                       break;
+                               }
+                               probelist = g_slist_append(probelist, probe);
                                b++;
                        }
+                       if (ret != SR_OK)
+                               break;
                } else {
-                       tmp = strtol(tokens[i], NULL, 10);
-                       if (tmp < 0 || tmp >= max_probes) {
-                               g_critical("Invalid probe %d.", tmp);
-                               error = TRUE;
+                       names = g_strsplit(tokens[i], "=", 2);
+                       if (!names[0] || (names[1] && names[2])) {
+                               /* Need one or two arguments. */
+                               g_critical("Invalid probe '%s'.", tokens[i]);
+                               ret = SR_ERR;
                                break;
                        }
 
-                       if ((name = strchr(tokens[i], '='))) {
-                               probelist[tmp] = g_strdup(++name);
-                               if (strlen(probelist[tmp]) > SR_MAX_PROBENAME_LEN)
-                                       probelist[tmp][SR_MAX_PROBENAME_LEN] = 0;
-                       } else {
-                               snprintf(str, 7, "%d", tmp);
-                               probelist[tmp] = g_strdup(str);
+                       probe = find_probe(sdi->probes, names[0]);
+                       if (!probe) {
+                               g_critical("unknown probe '%s'.", names[0]);
+                               ret = SR_ERR;
+                               break;
                        }
+                       if (names[1]) {
+                               /* Rename probe. */
+                               g_free(probe->name);
+                               probe->name = g_strdup(names[1]);
+                       }
+                       probelist = g_slist_append(probelist, probe);
                }
        }
+       if (range)
+               g_strfreev(range);
 
-       if (error) {
-               for (i = 0; i < max_probes; i++)
-                       if (probelist[i])
-                               g_free(probelist[i]);
-               g_free(probelist);
+       if (ret != SR_OK) {
+               g_slist_free(probelist);
                probelist = NULL;
        }
 
        g_strfreev(tokens);
-       if (range)
-               g_strfreev(range);
 
        return probelist;
 }
index aeffeaa8d42f659aac62fde3d31d642e175cc138..d1544ac5867960f98bc2ccc791dad243918fed7b 100644 (file)
@@ -256,16 +256,16 @@ static void print_dev_line(const struct sr_dev_inst *sdi)
        if (sdi->probes) {
                if (g_slist_length(sdi->probes) == 1) {
                        probe = sdi->probes->data;
-                       printf("with 1 probe: %s\n", probe->name);
+                       printf("with 1 probe: %s", probe->name);
                } else {
-                       printf("with %d probes:\n", g_slist_length(sdi->probes));
+                       printf("with %d probes:", g_slist_length(sdi->probes));
                        for (l = sdi->probes; l; l = l->next) {
                                probe = l->data;
-                               printf("      %s\n", probe->name);
+                               printf(" %s", probe->name);
                        }
                }
-       } else
-               printf("\n");
+       }
+       printf("\n");
 }
 
 static void show_dev_list(void)
@@ -1062,31 +1062,23 @@ void show_pd_annotations(struct srd_proto_data *pdata, void *cb_data)
 
 static int select_probes(struct sr_dev_inst *sdi)
 {
-       char **probelist;
-       int max_probes, i;
+       struct sr_probe *probe;
+       GSList *selected_probes, *l;
 
        if (!opt_probes)
                return SR_OK;
 
-       /*
-        * This only works because a device by default initializes
-        * and enables all its probes.
-        */
-       max_probes = g_slist_length(sdi->probes);
-       probelist = parse_probestring(max_probes, opt_probes);
-       if (!probelist) {
+       if (!(selected_probes = parse_probestring(sdi, opt_probes)))
                return SR_ERR;
-       }
 
-       for (i = 0; i < max_probes; i++) {
-               if (probelist[i]) {
-                       sr_dev_probe_name_set(sdi, i, probelist[i]);
-                       g_free(probelist[i]);
-               } else {
-                       sr_dev_probe_enable(sdi, i, FALSE);
-               }
+       for (l = sdi->probes; l; l = l->next) {
+               probe = l->data;
+               if (g_slist_find(selected_probes, probe))
+                       probe->enabled = TRUE;
+               else
+                       probe->enabled = FALSE;
        }
-       g_free(probelist);
+       g_slist_free(selected_probes);
 
        return SR_OK;
 }
index 66028cdf6147b99a7270aac401b251a2d9411aef..e22ddc284bc28e03b082fea9e364374daa8a024d 100644 (file)
@@ -24,7 +24,7 @@
 int num_real_devs(void);
 
 /* parsers.c */
-char **parse_probestring(int max_probes, const char *probestring);
+GSList *parse_probestring(struct sr_dev_inst *sdi, const char *probestring);
 GHashTable *parse_generic_arg(const char *arg, gboolean sep_first);
 struct sr_dev *parse_devstring(const char *devstring);
 uint64_t sr_parse_timestring(const char *timestring);