srd: SPI: s/sdata/mosi/.
authorUwe Hermann <uwe@hermann-uwe.de>
Sat, 14 Jan 2012 14:21:03 +0000 (15:21 +0100)
committerUwe Hermann <uwe@hermann-uwe.de>
Sat, 14 Jan 2012 14:23:36 +0000 (15:23 +0100)
commitde9cee24cf52e42e51434ed542d4506c1fc0901b
tree36d7280d52cf2dcf92d824cb83df4dcb62bcbcd5
parent4917bb31c6a1e3e77418ac446650a6d9aa3e528b
srd: SPI: s/sdata/mosi/.
decoders/spi.py