srd: SPI: s/rxdata/mosidata/.
authorUwe Hermann <uwe@hermann-uwe.de>
Sat, 14 Jan 2012 14:18:41 +0000 (15:18 +0100)
committerUwe Hermann <uwe@hermann-uwe.de>
Sat, 14 Jan 2012 14:23:32 +0000 (15:23 +0100)
commit4917bb31c6a1e3e77418ac446650a6d9aa3e528b
tree7e77b4013d7b5070d39c0e16af869285682054ea
parenta10bfc48b04de832a62a474b34b23f8f24662e9a
srd: SPI: s/rxdata/mosidata/.
decoders/spi.py