]> sigrok.org Git - libsigrokdecode.git/commit
rtc8564: Define annotation rows.
authorUwe Hermann <redacted>
Sat, 1 Feb 2014 23:20:57 +0000 (00:20 +0100)
committerUwe Hermann <redacted>
Sat, 1 Feb 2014 23:30:27 +0000 (00:30 +0100)
commit3161ab5a3569f88e6e9fadfd9d8e54f53620f104
tree53ad168c4b9462de96d589e70abbb965189ac346
parenta4289441eda34163f7e38f44367c4e888eb81eb1
rtc8564: Define annotation rows.
decoders/rtc8564/pd.py